USŁUGI

Usługi księgowe

– Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość), ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej

– Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

– Rozliczanie transakcji eksport, import, obrót z UE

– Prowadzenie ewidencji VAT

– Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych spółek (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym,rachunek przepływów pieniężnych itp)

– Raportowanie w ramach grupy kapitałowej

– Nadzór księgowy, sporządzanie zakładowych planów kont, polityki rachunkowości

– Rozwiązywanie bieżących i zaległych problemów księgowych- wyprowadzanie zaległości-korekty księgowości — PIT, CIT, VAT, PCC itp.

– Biznesplany, analizy finansowe, wnioski kredytowe itp.

 

Kadry i Płace

– Prowadzenie akt osobowych

– Przygotowanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

– Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz składek ZUS

– Przygotowanie i składanie do ZUS dokumentów zgłaszających nowych oraz wyrejestrowujących byłych pracowników

– Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R i PIT-11

– Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, ewidencji wykorzystanych urlopów oraz ewidencji czasu pracy pracowników

– Przygotowywanie raportów RMUA pracowników

– Sporządzanie raportów płacowych dla zarządu

– Przygotowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, ZFŚS

– Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS (wszelkie formalności, kontakt z instytucjami, wysyłanie deklaracji itp.)

Zwrot podatku z zagranicy

We współpracy z firmą TimeTax, zajmującą się doradztwem w zakresie zwrotu podatku płaconego przez osoby pracujące za granicą, oferujemy Państwu pomoc w rozliczeniu podatku z następujących państw:

– Niemiec ( rozliczanie podatku indywidualne, rozliczanie podatku wspólne, rodzinne)

– Holandii ( rozliczanie podatku indywidualne i wspólne, korekta rozliczenia, wyrobienie numeru SoFi, rodzinne(SVB), odzyskanie Jarografu, dodatek do ubezpieczenia, dodatek dla dzieci Kindgebonden budżet, zamknięcie konta w Holandii)

– Belgii ( rozliczanie podatku, odzyskanie Loonfiche)

– Anglii ( rozliczenie podatku, odzyskanie P45 i P60)

– Norwegii ( rozliczenie podatku z odliczeniami, rozliczenie podatku proste, zasiłek rodzinny, zasiłek dla bezrobotnych, zmiana klasy podatkowej, zamówienie PIN-kodu)

– Austrii, Danii, Irlandii, Szwecji, USA federalny i stanowy (rozliczenie podatku)

– realizacją czeków, tłumaczeniami oraz sporządzaniem pism, skarg i zażaleń

NASI KLIENCI

Firmy zatrudniające minimum kilka osób
70%
Klienci Indywidualni
30%
Zadowolenia z miłej i profesjonalnej obsługi
100%