OFERTA

Cennik

Cennik usług kalkulowany i ustalany jest indywidualnie w oparciu o potrzeby i możliwości Klienta.
Wysokość cen ustalamy uwzględniając:

  • Skalę działalności
  • Rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej i podatkowej
  • Ilości dokumentów
  • Różnorodności i stopnia skomplikowania operacji gospodarczych
  • Oczekiwań w zakresie częstotliwości i zakresu raportów

Pogotowie księgowe

Usługa ta polega na sprawdzeniu, czy ewidencjonowanie księgowe dokumentów prowadzone jest w sposób prawidłowy oraz czy podatki są obliczane poprawnie i terminowo (VAT, podatek dochodowy, ZUS, podatek od wynagrodzeń oraz prawidłowości naliczania płac)